Tag: nhưng nó có nghĩa là gì?Ai cũng phải mất điểm..

Hôm nay chúng ta may mắn có được một điểm, nhưng trong tương lai chúng ta cũng có thể là nạn nhân.Anderson là một trong những ngày tháng tiếp theo của Twente bắt đầu cho hai mùa.Một ví dụ khác là quả bóng của Boli, nếu Dundonkel để quả bóng lên mặt anh ta lần đầu tiên, nó s ẽ ổn thôi.Xin lỗi, đến lượt anh.