Tag: nhưng chúng ta phải tự chúc mừng bản thân đã vượt qua rào chắn gần cuối cùng và đến được điểm chung kết..